Bàn giao kỹ thuật là chúng tôi bàn giao các tài khoản, tài nguyên của hệ thống web tùy cấp độ như sau:
– Tài khoản quản trị cloud server/ hosting ( đây là thông tin quan trọng vì nó quản lý trực tiếp mã nguồn website của bạn)
– Tài khoản quản trị website ( đây cũng là thông tin quan trọng vì nó có thể thay đổi mọi thiết lập và cấu hình cũng như thiết kế website, ngoài rà có thể điều khiển dữ liệu mã nguồn web, cũng có nghĩa toàn quyền website)
– Tài khoản biên tập (Tài khoản này có quyền can thiệp nội dung website dù không cấu hình hoặc thay đổi website của bạn)
– Tài khoản tác giả ( Tài khoản này có quyền đăng nội dung lên website và toàn quyền trên nội dung đã đăng)
– Tài khoản cộng tác viên (Tài khoản này an toàn nhất vì không có khả năng can thiệp hay đăng bài hiển thị lên website mà lệ thuộc vào sự kiểm duyệt từ thài khoản cao hơn
– Tài khoản tùy chỉnh( Tùy vào nhu cầu tài khoản này có các quyền mà bạn muốn)

Khuyến Mãi

cweb

Cweb là mảng dịch vụ thiết kế Website chuyên nghiệp trong hệ sinh thái số SEIO. Có tất cả hệ thống Web và các dịch vụ phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn với chi phí thấp.. xem thêm

Mạng xã hội

© 2023 Vận Hành Bởi logo
Tư vấn ngay