Sau khi thiết kế website và bàn giao vận hành, chúng tôi vẫn hỗ trợ bảo trì bảo hành miễn phí trọn đời. Trong quá trình này, mọi thao tác chỉnh sửa nếu có, hoặc cập nhật nâng cấp phần mềm, công nghệ chúng tôi luôn sao lưu dự phòng và đảm bảo có thể phục hồi lại như trước.
Với trường hợp đã bàn giao kỹ thuật ( nghĩa là bạn giao cho nhân viên hoặc bên thứ 3 can thiệp) thì trách nhiệm sao lưu phục hồi thuộc về người quản lý hiện tại trong quá trình vận hành, chúng tôi không thể can thiệp trong giai đoạn này.
Tuy nhiên nếu có gặp sự cố nào cần chúng tôi hỗ trợ, bạn sẽ được hỗ trợ hế mình và các bản mà chúng tôi sao lưu trước đó hoàn toàn có thể phục hồi miễn phí.

Khuyến Mãi

cweb

Cweb là mảng dịch vụ thiết kế Website chuyên nghiệp trong hệ sinh thái số SEIO. Có tất cả hệ thống Web và các dịch vụ phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn với chi phí thấp.. xem thêm

Mạng xã hội

© 2023 Vận Hành Bởi logo
Tư vấn ngay