Tất cả hệ thống website Cweb cung cấp sẽ được bảo hành bảo trì miễn phí trọn đời. Trong trường hợp bạn tự thay đổi thiết kế hoặc mã nguồn, hoặc giao cho bên thứ 3 sửa đổi, chúng tôi chỉ có thể bảo lưu dữ liệu tại thời điểm bàn giao và chỉ có thể phục hồi lại dữ liệu nguyên trạng như lúc bàn giao kỹ thuật ( dữ liệu và mã nguồn). Có nghĩa giữ liệu và mã nguồn sau khi bàn giao chúng tôi không còn quyền kiểm soát nữa nên sẽ không can thiệp được, và chỉ có thể hỗ trợ bạn phục hồi lại dữ liệu mà chúng tôi còn giữ trước đó.

Khuyến Mãi

30% Tất cả dịch vụ

cweb

Cweb là mảng dịch vụ thiết kế Website chuyên nghiệp trong hệ sinh thái số SEIO. Có tất cả hệ thống Web và các dịch vụ phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn với chi phí thấp.. xem thêm

Mạng xã hội

© 2023 Vận Hành Bởi logo