Mỗi website cho một mô hình kinh doanh nên là riêng biệt thì mới có hiệu quả kinh doanh cao nhất là ảnh hưởng đến thứ hạng website. Các công cụ tìm kiếm có thể phát hiện đạo nhái sao chép và bị đánh giá thấp.
Tuy nhiên với cùng một mô thiết kế tương tự chúng tôi sẽ chiết khấu thêm cho bạn 30% cho một dự án thứ hai. Điều này là tất nhiên bởi một số thao tác cơ sở được tiết kiệm trong quá trình thực hiện. Ngoài ra giá khuyến mãi theo chính sách như dự án trước vẫn được áp dụng nên chi phí cho dự án thứ hai cùng lĩnh vực sẽ giảm đáng kể.

Khuyến Mãi

cweb

Cweb là mảng dịch vụ thiết kế Website chuyên nghiệp trong hệ sinh thái số SEIO. Có tất cả hệ thống Web và các dịch vụ phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn với chi phí thấp.. xem thêm

Mạng xã hội

© 2023 Vận Hành Bởi logo
Tư vấn ngay